Ring Clas för kostnadsfri offert:
070-725 29 01

Kvalitets- och miljöpolicy

Vi har upprättat en kvalitets- och miljöpolicy i CLAN Dränering & Fuktskydd. Denna policy är kommunicerad till samtliga anställda och underentreprenörer.

Om oss

Hela CLAN Dränering & Fuktskydd är specialiserade på dränering, grundisolering, fuktskydd, mögel och infiltrationsanläggningar. Våra arbetslag har 10 års erfarenhet och har genomfört mer än 150 dränerings- och fuktskyddsuppdrag i Stockholmsområdet. Vi arbetar ständigt på att förbättra våra arbetsprocesser och hjälpmedel.