Ring Clas för kostnadsfri offert:
070-725 29 01

Idag har många hushåll inom Storstockholm fortfarande direkt utlopp till recipienten utan rening, vilket innebär miljöfara. Direkta utlopp är idag förbjudna enligt miljöbalken.

Vi genomför ny avloppsrening via infiltration. Kontakta oss för information om hur vi kan hjälpa er.