Ring Clas för kostnadsfri offert:
070-725 29 01

Hur märker man att huset är utsatt för fukt- och mögel?

Det är inte alltid som det syns att huset är skadat med fukt och mögel ofta märks det genom obehaglig lukt, det kan lukta jordkällare. Som boende i huset är det inte alltid så lätt att märka detta, utan det vanligaste är att vänner och bekanta kan märka det. Lukten sätter sig i kläder och inredning. Det finns även fall där fuktskadorna inte gett ifrån sig någon avvikande lukt.

Hur uppstår fuktproblem?

Fukt, fuktskador och mögel i byggkonstruktionen uppkommer p.g.a. att materialet som finns i väggar och golv inte tål de naturliga fuktbelastningarna som ditt hus utsätts för. Det kan vara allt från markfukt, regnvatten, utandningsluft m.m.
Är tillförseln av fukt för stor finns det en stor risk att det blir skador i huskonstruktionen. Mögelsvampar och bakterier trivs när det är fuktigt därför växer dem och frodas för fullt. Fortsätter tillförseln av fukt under en längre tid så börjar det organiska materialet, som t.ex. trä att brytas ner och hållfastheten försämras.
Inomhusmiljön blir allt sämre. Allergier och andra besvär kan vara ett faktum.

Kan man dränera huset vintertid?

Ja, man kan dränera huset när som helst.

Hur lång tid tar det att dränera och fuktskydda en normal villa och hur snabbt kan ni sätta igång?

Det beror naturligtvis på men normalt, utan större hinder, tar det mindre än två veckor från det att vi kan börja gräva tills det att vi fyllt igen efter dränering och fuktskydd. Vi arbetar för att minimera väntetider och kommer tex arbeta hela sommaren.

Vad ska man tänka på innan man sätter igång och dränerar husgrunden?

- Finns det andra förändringar på tomten, som tex träd, buskar, trädgårdsanläggning eller altan, som ni vill passa på och göra när vi ändå är där och gräver upp.
- Kontakta el- och VVS leverantörer och be dem komma och peka ut var ledningar och rör går.
- Se till att skaffa karta över el och VVS i mark
- Säkra att vår minigrävare kan ta sig fram där dränering ska ske
- Under arbetets gång kommer tomten vara belamrad med minigrävare och jordmassor. Det kommer vara lerigt och svårframkomligt.

Rotavdrag – Hur stor andel av totalkostnaden utgörs av arbetskostnad?

Ca 50 – 70 %.

Varför välja CLAN Dränering & Fuktskydd för att åtgärda fukt och fuktskador på din fastighet?

- Våra arbetslag är väl kvalificerade med 10 års erfarenhet av arbete med dränering & fuktskydd
- Vi dokumenterar hela arbetsprocessen med både text och bild
- Vi ger 10 års garanti på material och 3 år på utfört arbete och är försäkrade i Länsförsäkringar AB
- Vi arbetar snabbt och effektivt och samarbetar med trädgårdsarkitekt för bästa slutresultat för tomt och trädgård
- Vi tar inte sommarledigt utan arbetar hela sommaren
- Vi arbetar enligt en kvalitets- och miljöpolicy