Ring Clas för kostnadsfri offert:
070-725 29 01

Vi erbjuder följande tjänster inom dränering och grundisolering.

Dränering & Fuktskydd

Nytt dräneringssystem på tillräckligt djup.
Dagvattensystem.
Torkning av källarvägg.
Skydd mot att markfukten sugs in i källarväggen, sänker fuktnivån.
Åtgärdar så att marken lutar från huset.

 Andra tjänster
• Byta vatten- och avloppsledning
• Mark- och trädgårdslösningar

Våra produkter för fuktskydd
Vi använder i första hand Pordrän men arbetar även med Isodrän.